Vores nye Vision: Glostrup Skole – en lærende skole, der samler byen.

Kære forældre

Glostrup Skole har fra efteråret 2017 til forår 2018 arbejdet på at definere en ny fælles vision. Afsættet for processen var Visionsdagen i september 2017, som over 300 elever, forældre, medarbejdere, ledere, politikere og samarbejdspartnere omkring skolen deltog i. Sidenhen har vi arbejdet videre med alle inputtene, hvor i alt over 600 mennesker har bidraget. Tak til jer alle for jeres konstruktive bidrag og samspil, der har resulteret i denne vision for Glostrup Skole. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til tilliden, forventningerne og ambitionerne.

Tirsdag i sidste uge havde vi inviteret forældrene til præsentation af vores nye vision. Via dette link til Folkebladet kan I læse mere omtale og forklaring af indholdet.

Link til folkebladet: http://www.e-pages.dk/folkebladetforglostrupogvestegnen/99/

  • Visionen er præsenteret og godkendt/vedtaget af Skolebestyrelsen og præsenteres for medarbejderne af de lokale ledelser.
  • Herudover er visionen også præsenteret for Kommunalbestyrelsen.
  • Vi har trykt nogle visionsplakater, som i første omgang vil pryde væggene i personalerummene på vores skoleafdelinger, SFO’er og klubber.
  • Herudover har nogle forældre foreslået, at plakaterne kan hænges op/udstilles i Glostrup Centeret, Fritidscenteret, Biblioteket, Borgerservice, Vuggestuer, Børnehaver mv. På sigt vil vi også producere et mindre format, fx kalender, postkort, folder eller lignende og lægge det relevante steder i kommunen.
    En vision er et attraktivt fremtidsbillede, der udtrykker vores ønsker, forventninger og ambitioner, og er ikke en mirakelkur. Derfor er indholdet mest udtryk for det vi vil med Glostrup Skole og ikke ensbetydende med, at vi når i mål med det hele i løbet af ingen tid. Det ”hårde”/”rigtige” arbejde med at folde det ud, omsætte det til konkrete handlinger og daglig praksis begynder først nu. Og vi glæder os til at komme i gang med det sammen med vores mange dygtige medarbejdere på Glostrup Skole.Vi kan lykkes med vores visioner og ambitioner i fællesskab.

Mange hilsner

Yasar