Skolebestyrelsen har godkendt Glostrup Skoles antimobbestrategi ”Styrk Fællesskabet” i april 2018.

Målene med atimobbestrategien er:

  • At fremme et trygt skolemiljø med stærke og inkluderende fællesskaber, hvor børn og voksne omgås med gensidig respekt, forståelse og tolerance.
  • At skabe genkendelige værdier og normer for Glostrup Skole, som udmønter sig på alle matrikler og i alle klasser.
  • At sikre, at både personale og forældre har viden om forebyggende praksis og indgribende indsatser i forhold til mobning.

Strategien beskriver, hvordan elever, ansatte og forældre skal agere for at forebygge mobning. Du kan se hele antimobbestrategien her.

Hvis mobning alligevel forekommer er der vedtaget en intern procedure for skolens håndtering af henvendelser om mobning. Pr. 1. august 2017 blev der oprettet en National Klageinstans mod mobning. Hensigten er, at forældre kan klage over skolens håndtering af sager vedr. mobning, hvis de er utilfredse med skolens handlingsplan for at håndtere en konkret mobbesag. Du kan læse mere om den interne procedure og Den Nationale Klageinstans mod mobning her.