Det gode skoleliv

 

Glostrup Kommunes skolepolitik
Børne- og Skoleudvalget har i 2013 vedtaget Glostrup Kommunes skolepolitik ”Det gode skoleliv”, som Glostrup skole arbejder aktivt med i udviklingen af skolen. ”Det gode skoleliv” sætter sammen med kommunes børnepolitik rammerne for arbejdet på Glostrup Skole.

”Det gode skoleliv” har fokus på:

Et fagligt løft for børn og unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse
En skole, hvor flere børn og unge inkluderes i almenundervisningen
En skole, hvor trivsel for børn og unge er en grundlæggende forudsætning for læring og udvikling af færdigheder og kundskaber
En skole med sammenhængskraft mellem skole og fritidstilbud
En skole, hvor innovation og nytænkning indgår i skoleudviklingen
En skole, hvor der er høje faglige forventninger til de ansatte
En skole, hvor undervisningsmiljøet er præget af tryghed og en god omgangstone
En skole, der bygger på tanken om et sundt og godt liv for alle børn
En skole, der sikrer, at børn og unge får udsyn til og erfaring med en globaliseret verden
Temaer
”Det gode skoleliv” sætter fokus på ti temaer, som skal medvirke til at indfri ambitionen om Glostrup skole i samarbejde med skolens aktører. De ti temaer baserer sig på drøftelser og debatter om fremtidens skole i Glostrup, og tager afsæt i forskning inden for de for forskellige områder.

De ti temaer er:

Undervisning, læring og fællesskab er i centrum
Et sundt fundament
Et spændende læringsmiljø
En motiverende udskoling
Aktive forældre gør en forskel
Den inkluderende skole
Gode overgange skaber tryghed i børnenes liv
En skole med fokus på digitale medier i undervisningen
En skole med et internationalt udsyn
Vi skal vide, at vi gør det rigtige
”Det gode skoleliv” skal bidrage til en konstruktiv dialog og gode beslutninger og derved være en milepæl for øget læring og udbytte for alle børn og unge i Glostrup Skole.

Se “Det gode skoleliv” i boksen til venstre.