Al henvendelse til skolebestyrelsen skal ske via forældreintra eller til formandens mailadresse.

Forældrerepræsentanter

Emilie Sloth, formand
Har barn på Nordvang
4095 2551

mille.b.sloth@gmail.com

Annette Normind Thomsen, næstformand
Har barn på Vestervang

Allan Lubke Rasmussen
Har børn på Vestervang og Søndervang


Heidi B. Sønnesen
Har barn på Vestervang

Keyhaneh Asgari
Har barn på Søndervang

Kirstine Bjarnt
Repræsenterer specialklasserne
Har børn på Søndervang og Skovvang

Rasmus Lind Pedersen
Har barn på Skovvang


Thomas Bager Nielsen
Har barn på Søndervang

Tine Antvorskov
Har barn på Nordvang

Suppleanter – Forældrerepræsentanter

I prioriteret rækkefølge:

  1. Danny Yu
  2. Pia Hyllekvist
  3. Sussie Lomholt Brandt
  4. Tanja Holm Frederiksen
  5. Lise-Lotte D. Mortensen
  6. Marie Hole
  7. Jessie Michele Engelhardt

Medarbejderrepræsentanter

Lisbet Merlung
Lærer på Nordvang

Sanne Junget
Pædagog på Nordvang

Thomas Højbjerg
Pædagog på Klub Dalvang

Thomas Jensen
Lærer på Søndervang

 

Suppleanter – Medarbejderrepræsentanter

(Medarbejderrepræsentanterne har personlige suppleanter)

Suppleant for Lisbet Merlung: Lene Jensen

Suppleant for Sanne Junget: Dorit Frejby

Suppleant for Thomas Højbjerg: Susanne Lund

Suppleant for Thomas Jensen: Flemming Ingvorsen

 

Tilforordnede

Yasar Cakmak
Skoleleder

Julie Myhre
Ledelseskonsulent

Michael Ingelhardt
Souschef og leder af udskoling

Gitte Hoff Sonne
Leder for økonomi og administration

Bine Baadsgaard
Leder for indskoling, fritidsområdet og specialområdet

Elevrepræsentanter

Andreas Lubke Christensen
Vestervang

Marie Kragelund Holm
9. K Søndervang

 


Faeq Jan Bangash
Skovvang

Suppleanter – Elevrepræsentanter

Suppleant for Andreas Lubke Christensen:Gustav Frejby Gothard Pedersen

Suppleant for Marie Kragelund Holm, Søndervang: David Ulrich Simonson

Suppleant for Faeq Jan Bangash: Sille Sandgren Meyer

Suppleant for Tobias Grønbeck Bryde: Ingen næstformand valgt

Kommunalbestyrelsesmedlem

Robert Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Søren Enemark
Kommunalbestyrelsesmedlem