I forbindelse med valg til skolebestyrelsen på Glostrup Skole er der blandt de opstillede kandidater opnået enighed om fredsvalg – dvs. kandidaterne er blevet enige om rækkefølgen, og der derfor ikke skal afholdes kampvalg. Den nye bestyrelsen træder i kraft 1. august 2018.

Vi er glade for at få en bestyrelse bestående af både erfarne medlemmer og nye friske kræfter og ser frem til at forsætte det gode arbejde omkring skolen.

Stort tak til den nuværende bestyrelse og de afgående medlemmer for deres store engagement og indsats for skolen.

Evt. bemærkninger eller klager over valget skal finde sted senest fredag den 11. maj 2018 til glostrupskole@glostrup.dk

 

(Forældrerepræsentanter i alfabetisk rækkefølge)

 

Medlem Undervisningssted rep.
Allan Lubke Rasmussen Vestervang, Søndervang
Annette Normind Thomsen Vestervang
Emilie Sloth Nordvang
Heidi B. Sønnesen Vestervang
Keyhaneh Asgari Søndervang
Kirstine Bjarnt Søndervang og Skovvang specialklasser
Rasmus Lind Pedersen Skovvang
Thomas Nielsen Søndervang
Tine Antvorskov Nordvang

 

 

(Suppleanter i prioriteret rækkefølge)

Suppleant Undervisningssted rep.
Danny Yu Skovvang
Pia Hyllekvist Nordvang
Sussie Lomholt Skovvang
Tanja Holm Frederiksen Søndervang
Lise-Lotte D. Mortensen Nordvang
Marie Hole Skovvang