Pædagogisk IT og læring

På Glostrup Skole arbejder vi efter følgende udsagn, når det gælder pædagogisk it og læring:

 

It understøtter naturligt læring og samarbejde i forbindelse med alle aktiviteter i folkeskolen. Herved medvirker it til at give den enkelte elev et optimalt udbytte af undervisningen. Desuden har afgangseleverne de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns – og netværkssamfund”.

 

Vi bruger it og medier som en naturlig del af hverdagen til at skabe en mere varieret, spændende og udbytterig undervisning for eleverne.

Populært kan man sige, at vi betragter it som det nye moderne penalhus.

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

 

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. Vi arbejder bla. med følgende fire elevpositioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager

 

Vi arbejder ud fra følgende pejlemærker:

 • Der skal ske en udvikling af fagdidaktikken og i undervisningspraksis med udgangspunkt i klare fælles mål.
 • Der skal være et fortsat og forøget fokus på it- og mediekompetencer hos lærerne og eleverne.
 • Der arbejdes på en styrkelse af intern og ekstern videndeling.
 • Der skal sikres en stabil infrastruktur og lettere adgang til it for eleverne.
 • Den pædagogiske ledelse skal spille en aktiv rolle i forbindelse med udbredelsen af anvendelse af it i undervisningen.
 • It skal anvendes i forbindelse med inklusion og udvidelse af læringsmulighederne.
 • Digitale læremidler skal spille en større og mere aktiv rolle i undervisningen.