PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR yder pædagogisk og psykologisk rådgivning og anden pædagogisk bistand til Glostrup skoles elever, efter folkeskoleloven § 3 og 3a, bekendtgørelse nr. 380 af 28.04.2012. Den specialpædagogiske bistand skal gives eleven, så eleven så vidt muligt bevarer tilhørsforholdet til den almene klasse.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings medarbejderstab – pædagogiske vejledere, psykologer, talehørelærere, konsulenter, administrative medarbejdere og leder – står til rådighed for skolens ledelse og medarbejdere i forbindelse med undersøgelser af børn og unge med særlige behov.

PPR medarbejderen skriver en rapport på baggrund af en undersøgelse, som indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) og eventuelt et forslag til foranstaltning.

PPR deltager i forebyggende og konsultative aktiviteter i form af eksempelvis deltagelse i resurseenheden, faglig sparring til lærere og pædagoger i forbindelse med tilrettelæggelse og organisering af specialundervisning, sprogvurderinger i børnehaveklasserne m.m. og kan yde rådgivning i forhold til børn med behov for supplerende undervisning.

PPR’s medarbejdere følger udviklingen hos de børn, der undervises i grupper og specialklasser i og uden for Glostrup Kommune samt på specialskoler uden for Glostrup Kommune.
Hver skole har tilknyttet psykolog og talehørelærer, der træffes på deres kontorer på skolen efter aftale.

Kontakt
Henvendelse til den enkelte skoles kontor eller PPRs administration
Glostrup Kommune
Center for Familie og Forebyggelse
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon: 4323 6550
E-mail: ppr@glostrup.dk