Den arbejdende skolebestyrelse. Formandskabet fanget i et koncentreret øjeblik på et møde. Formand Emilie Sloth (i midten) og næstformand Annette Normind Thomsen (til højre).

I foråret har der været valg til skolebestyrelsen på Glostrup Skole. I alt valgte 16 forældre at stille op. Det betyder, at der udover de 9 forældrerepræsentanter, der kommer til at sidde i bestyrelsen, er hele 7 suppleanter til bestyrelsen.

Den 20. juni holdt den nye bestyrelse konstituerende møde. Her blev der med fuld opbakning genvalg til det nuværende formandsskab, som er Emilie Sloth (formand) og Annette Normind Thomsen (næstformand).

Hvert 4. år er der valg til skolebestyrelsen. Derfor var det i foråret tid til at vælge ny bestyrelse for Glostrup Skole. Selvom der var mange opstillede, blev den nye bestyrelse valgt ved fredsvalg, fordi kandidaterne blev enige om, i hvilken rækkefølge de ville stille op. Det betød, at der ikke skulle holdes kampvalg. Åbenhed, samarbejde og dialog har i det hele taget været kendetegnende for skolebestyrelses indsats og tilgang.

Skolebestyrelsen består af 9 forælderrepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og de 4 formænd for elevrådene. Skoleledelsen og 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager også i møderne. I forbindelse med valget træder 3 nye forælderrepræsentanter ind i bestyrelsen, og 6 forælderrepræsentanter fortsætter deres arbejde i bestyrelsen.

 Jeg er glad for og stolt over den store opbakning til bestyrelsen. Vi har stort fokus på at inddrage forældrene og vil i den kommende periode arbejde endnu mere på at bruge forældrene som en ressource til udvikling af skolen. Jeg glæder mig til sammen med Annette fortsat at stå i spidsen for bestyrelsen, når vi i perioden skal arbejde med udvikling af bl.a. skolepolitikken, 10. klasse, udskolingen, specialområdet og fritidsområdet”, siger Emilie Sloth, formand for skolebestyrelsen.

“Det er flot og glædeligt at så mange forældre vælger at tage en tørn til i bestyrelsen – samtidig med at der er stor interesse fra flere nye forældre. Den nye sammensætning er med til at skabe kontinuitet og give ro til det videre arbejde med den gode udvikling, bestyrelsen og skolen går igennem i disse år – og giver mulighed for glidende fornyelse og overdragelse af arbejdet. Jeg glæder mig til at fortsætte det vigtige og gode samarbejde med bestyrelsen”, siger Yasar Cakmak, Skoleleder på Glostrup Skole

De nye forældrerepræsentanter i bestyrelsen er Heidi B. Sønnesen, der har barn på Vestervang, Keyhaneh Asagari, som har barn på Søndervang og Rasmus L. Pedersen, der har barn på Skovvang. Suppleanterne er Danny Yu, Pia Hyllekvist, Sussie Lombolt, Tanja Holm Frederiksen, Lise-Lotte D. Mortensen, Marie Hole og Jessie M. Engelhardt.

Læs mere om skolebestyrelsen for Glostrup Skole her: www.glostrupskole.dk/skolebestyrelse