Ungevejledning

UU-Vestegnen har uddannelsesvejledere, som sidder på Glostrup Rådhus. Vi tilbyder vejledning til unge uden ungdomsuddannelse indtil 24 år.

Vi kan hjælpe dig
• I gang med uddannelse
• Til at skifte uddannelse
• Til at starte på produktionsskole
• Med praktikpladssøgning
• Hvis din hverdag ikke hænger sammen og du har brug for en at tale med, der kender kommunen og uddannelsessystemet

Vi kan vejlede & rådgive dig om spørgsmål vedr.
• De erhvervsrettede ungdomsuddannelser
• De gymnasiale uddannelser
• Efterskoler & højskoler
• Sprogskoler & VUC
• Erhvervsgrunduddannelsen- EGU
• Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse- STU
• Erhvervs- & arbejdspraktik
• Samt andre undervisningstilbud

Kontakt os
Du er meget velkommen til at kontakte os.

Unge med fødselsdag 01 – 15
Mariane Bech
Telefon 24 28 75 53

Unge med fødselsdag 16 – 31
Carsten Landberger
Telefon: 24 28 75 53

Specialklasseelever & STU
Inge M. Gregersen
Telefon: 24 28 75 88

EGU
Palle Steenholdt
Telefon: 24 28 75 70